დამატებულია კალათაში

ცეცხლსასროლი იარაღის ნაწილები და აქსესუარები

პნევმატური იარაღი 0.177 (4.5მმ) კალიბრამდე დატუმბული აირის CO ბალონით და მათი აქსესუარები

CO ბალონები პნევმატური იარაღისთვის

აირსოფტის თოფები - ელექტრო პნევმატური, ნებისმიერი კალიბრის, ასევე მათი აქსესუარები

ფეინთბოლის თოფები და მათი აქსესუარები

ნებისმიერი სახის არომატიზატორი, ე.წ. "ბიო", მაგ.: Zero Gravity და სხვა...

არბალეტი, ისრები, მშვილდი

"სფრეი", დატუმბული ბალონის ტიპის, ნებისმიერი ნივთიერება

ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა, საახალწლო მაშხალა და ა.შ.)

პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია

ცხოველები, თევზები, ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.

ტოქსიკური ნივთიერებები

ცეცხლსასროლი იარაღები, ოპტიკური სამიზნე

თუთუნი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი

ე.წ. 'აზბესტი'–ს შემცველობის პროდუქცია

ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, სპილოს ძვალი და ა.შ.

რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის

ჟურნალები და კატალოგები

წყალქვეშა ნადირობისთვის სპორტული თოფები და მათი აქსესუარები

ნებისმიერი სახის ელექტრო შოკერი