დამატებულია კალათაში
meko

რეალური წონა

1 კგ - 4 $
 

• საფასურის დაანგარიშება ხდება 0კგ-დან.

• საფასური განისაზღვრება ამანათის ფიზიკური წონით და არა მოცულობით.

• წონის საფასურს იხდით ლარის ვალუტაში, მიმდინარე გაცვლითი კურსის მიხედვით.